bezpłatne

usługa sterylizacji/kastracji i czipowania psów i kotów właścicielskich

Właściciele psów i kotów oraz opiekunowie kotów wolno żyjących na terenie gminy Łomianki mogą skorzystać z usługi bezpłatnej sterylizacji/kastracji dla swoich zwierząt. 
Dla zwierząt właścicielskich dostępna jest również możliwość zaczipowania.

Usługi sterylizacji/kastracji i czipowanie psów i kotów WŁAŚCICIELSKICH dostępne są dla mieszkańców posiadających Łomiankowską Kartę Mieszkańca.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/17389,Sterylizacja-kastracja-i-czipowanie-lomiankowskich-psow-i-kotow.html

Warunkiem zgody na sterylizację/kastrację psów i kotów właścicielskich jest jednoczesne zaczipowanie zwierzęcia, w przypadku gdy jeszcze nie posiada czipa.

kż,sg
foto:canva
01.03.2024 r.

Miejsce

Urząd Miejski w Łomiankach

  • Warszawska 115, 05-092 Łomianki

  • Wielkość obniżki: bezpłatne